ПГТ Проф. д-р Асен Златаров Пловдив

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ПГТ "Проф.д-р Асен Златаров"-гр.Пловдив за отоплителен сезон 2018-2019г.

Дата и час на публикуване: 2018-10-31 13:18:17