ПГТ Проф. д-р Асен Златаров - Кърджали

доставка на гориво

Дата и час на публикуване: 2018-11-02 10:04:53
Статус: затворена

доставка на гориво за отопление

Индивидуален номер на процедурата: 0004310
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-05 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Маргарита Делчева Митрева
  • Телефон/и за контакт: 6-17-84
Документи