ПГТ Проф. д-р Асен Златаров - Кърджали

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

доставка на гориво

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-02 10:04:53