ПГССХВТ Ангел Кънчев - Разград

Механизирана обработка на почвата за производство на земеделски култури на територията на ПГ ССХВТ А. Кънчев гр. Разград

Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:27:44
ID номер: 9095265 Статус: възложена

Механизираната обработка на почвата включва основна и повърхностна обработка, сеитба, торене, пръскане и прибиране на земеделски земи, собственост на Възложителя. Разполагаемият финансов ресурс е до 50 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца или до изчерпване на оферираната стойност, което от двете обстоятелства настъпи първо. Мястото на изпълнение е опитното поле на Възложителя гр. Разград, бул. "Априлско въстание" № 103.

Индивидуален номер на процедурата: 0005814
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Венета Наковска
 • Телефон/и за контакт: 084/661370
Документи
 • обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:37:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136624
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:37:36
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:37:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • указания

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:37:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136630
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:37:45
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:37:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:37:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136637
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:37:59
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:37:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • опис

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136646
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:07
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136656
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:15
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136661
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:20
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136663
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:26
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136671
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:33
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136678
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:42
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136686
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:50
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:38:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114136699
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:38:55
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:38:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:58:25
  Дата и час на промяна: 2020-01-06 14:38:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115530838
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:38:29
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:38:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:58:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115527977
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:58:35
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:58:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:58:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115527989
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:58:44
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:58:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:58:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115528004
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:58:54
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:58:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:59:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115528025
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:59:04
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:59:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:59:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115528040
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:59:12
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:59:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори