ПГССХВТ Ангел Кънчев - Разград

Периодична доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ПГ ССХВТ А. Кънчев гр. Разград

Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:00:14
Статус: възложена

Периодична доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на Възложителя.

Възложителят ще сключи договор за възлагане на поръчката за срок от 12 месеца, считано от датата на неговото подписване или до достигане на общата оферирана стойност /но не повече от 50 000 лв. без ДДС/, което от двете обстоятелства настъпи първо.

Мястото на изпълнение е опитното поле на Възложителя, гр. Разград, бул. Априлско въстание № 103.

Срокът за изпълнение на всяка отделна доставка от оферирания от избрания изпълнител, но не повече от 30 работни дни, считано от датата на получаване от изпълнителя на писмена заявка, изпратена от представител на Възложителя. 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005809
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Венета Наковска
 • Телефон/и за контакт: 084/661370
Документи
 • обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135262
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:16
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135271
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:24
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • опис

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135280
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:30
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135284
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:35
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135288
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:40
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135299
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:46
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135305
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:51
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:14:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135312
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:14:55
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:14:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:15:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135317
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:15:00
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:15:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:15:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114135322
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:15:05
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:15:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:30:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522711
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:30:24
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:30:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:30:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522726
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:30:37
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:30:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:30:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522737
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:30:46
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:30:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:30:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522755
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:30:56
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:30:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:31:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522771
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:31:04
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:31:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:31:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522787
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:31:18
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:31:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:31:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115522800
  Удостоверено време: 06.01.2020 12:31:27
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 10:31:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори