ПГССХВТ Ангел Кънчев - Разград

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9095265статус: възложена

Механизирана обработка на почвата за производство на земеделски култури на територията на ПГ ССХВТ А. Кънчев гр. Разград

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:27:44
статус: възложена

Периодична доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ПГ ССХВТ А. Кънчев гр. Разград

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:00:14