Професионална гимназия по селско стопалнство Бузема - град София

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждане на процедурите за обществени поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори - ПГСС Бузема

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-09-17 10:40:36