Професионална гимназия по селско стопалнство Бузема - град София

Доставка на гориво за отоплителния сезон на 2015/2016/2017/2018 години

Дата и час на публикуване: 2015-07-23 17:00:00Последна промяна: 2015-09-23 10:53:25
АОП номер: 01244-2015-0001 Статус: приключена

Доставка на гориво за отоплителния сезон на 2015/2016/2017/2018 години

Индивидуален номер на процедурата: 0000321
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Документи