Професионална гимназия по селско стопалнство Бузема - град София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01244-2015-0001статус: приключена

Доставка на гориво за отоплителния сезон на 2015/2016/2017/2018 години

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-07-23 17:00:00