ПГ по СЕУ - град Тетевен

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04304-2024-0001статус: отворена

„Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон към Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – гр. Тетевен“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2024-05-21 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2024-04-30 14:44:16