Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ПГ по ПСТТ - Ямбол

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-01-14 14:06:19
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000094347378
Удостоверено време: 14.01.2019 14:06:19
Удостоверено време по UTC: 14.01.2019 12:06:19
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача в ПГ по ПСТТ - Ямбол

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-08-16 07:21:41
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000050482277
Удостоверено време: 16.08.2016 07:21:41
Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 04:21:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ПГ по ПСТТ - Ямбол

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-08-16 07:20:37
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000050482259
Удостоверено време: 16.08.2016 07:20:37
Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 04:20:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-01-25 08:29:38
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000043812547
Удостоверено време: 25.01.2016 08:29:38
Удостоверено време по UTC: 25.01.2016 06:29:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПГ ПГ ПСТТ - ЯМБОЛ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-01-25 08:26:06
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000043812471
Удостоверено време: 25.01.2016 08:26:06
Удостоверено време по UTC: 25.01.2016 06:26:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори