Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2016-08-08 15:54:17
процедура по чл.20, ал.4

Директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4

Дата и час на публикуване: 2016-08-08 15:49:01