Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Подмяна на дограма, метални витрини и ограничаване достъпа до етажите над шестия в ученическо общежитие на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” – Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 89

Дата и час на публикуване: 2018-03-22 10:46:22Последна промяна: 2018-03-22 10:44:58
ID номер: 9074137 Статус: приключена

Открита процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0003567
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Ямбол
Прогнозна стойност: 103268.17 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Пенка Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 046669228
Документи
 • Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-22 10:42:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079434875
  Удостоверено време: 22.03.2018 10:42:52
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2018 08:42:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - Приложение 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-22 10:42:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079434893
  Удостоверено време: 22.03.2018 10:42:56
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2018 08:42:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-22 10:42:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079434900
  Удостоверено време: 22.03.2018 10:42:58
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2018 08:42:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 16:02:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080870025
  Удостоверено време: 10.04.2018 16:02:41
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 13:02:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 16:22:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080871789
  Удостоверено време: 10.04.2018 16:22:51
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 13:22:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 10:47:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081075309
  Удостоверено време: 13.04.2018 10:47:35
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 07:47:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор с изпълнител

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 10:48:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081075401
  Удостоверено време: 13.04.2018 10:48:26
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 07:48:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за авансово плащане по договор №850/13.04.2018

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 10:52:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081075766
  Удостоверено време: 13.04.2018 10:52:49
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 07:52:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 за завършени СМР

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:11:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086668269
  Удостоверено време: 26.06.2018 15:11:33
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 12:11:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 за извършени СМР

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:12:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086668449
  Удостоверено време: 26.06.2018 15:12:53
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 12:12:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура окончателно плащане - изпълнител

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:13:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086668602
  Удостоверено време: 26.06.2018 15:13:42
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 12:13:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приемателно-предавателен протокол

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:14:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086668689
  Удостоверено време: 26.06.2018 15:14:19
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 12:14:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори