Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява"

Дата и час на публикуване: 2016-08-22 09:20:46
ID номер: 9055586 Статус: затворена

Доставка на  мини багер и лек автомобил за нуждите на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” – Ямбол по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: мини багер

Обособена позиция 2: лек автомобил 

Индивидуален номер на процедурата: 0001157
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ямбол
Прогнозна стойност: 64333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 43210000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Иванка Иванова Табакова
 • Телефон/и за контакт: 046669228
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 09:34:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050657784
  Удостоверено време: 22.08.2016 09:34:22
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 06:34:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 09:34:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050657791
  Удостоверено време: 22.08.2016 09:34:32
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 06:34:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 09:34:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050657797
  Удостоверено време: 22.08.2016 09:34:38
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 06:34:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 17:25:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051037433
  Удостоверено време: 31.08.2016 17:25:07
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2016 14:25:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "Стротех инженеринг" АД - Вх. № 866/01.09.2016

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:22:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051870046
  Удостоверено време: 12.09.2016 15:22:56
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 12:22:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за авансово плащане по договор Вх. № 866/01.09.2016

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:24:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051870119
  Удостоверено време: 12.09.2016 15:24:04
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 12:24:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "МОТОСЕНСИ" ООД - Вх. №881/12.09.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:25:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051870216
  Удостоверено време: 12.09.2016 15:25:25
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 12:25:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за авансово плащане по договор № 881/12.09.2016 г.

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 11:44:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051936703
  Удостоверено време: 13.09.2016 11:44:54
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2016 08:44:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за окончателно плащане по договор с "Мотосенси"

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-22 13:09:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057394369
  Удостоверено време: 22.11.2016 13:09:12
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2016 11:09:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за окончателно плащане по договор със Стротех

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-22 13:09:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057394406
  Удостоверено време: 22.11.2016 13:09:36
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2016 11:09:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори