Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9055586статус: затворена

Обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-22 09:20:46