Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9074137статус: приключена

Подмяна на дограма, метални витрини и ограничаване достъпа до етажите над шестия в ученическо общежитие на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” – Ямбол, с адрес: гр. Ямбол,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-22 10:46:22
ID номер: 9055586статус: затворена

Обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-22 09:20:46