Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол