Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Йонков Вапцаров- град Ямбол

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки с публична покана

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Дейности по енергийна ефективност - подмяна на дограма и ремонт на покрив учебен корпус в ПГ по ПСТТ „Н. Й.