ПГ ПО ПОДЕМНА СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - София