ПГОХ Райна Княгиня - град Стара Загора

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за две кухни и малък дегустационен кабинет, предназначени за ученици за обучение в професии Готвач, Ресторантьор, Хотелиер, Администратор в хотелиерство в ПГОХ Р. Княгиня

Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00Последна промяна: 2017-11-10 15:29:57
Статус: затворена

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за две кухни и малък дегустационен кабинет, предназначени за ученици за обучение в професии Готвач, Ресторантьор, Хотелиер, Администратор в хотелиерство в ПГОХ Р. Княгиня

Индивидуален номер на процедурата: 0003059
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Стара Загора
Прогнозна стойност: 39555.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39221000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-30 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00
 • Описание на обекта на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00
 • Проекто - договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00
 • Указание към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-04 17:00:00