ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02743-2019-0001 статус: възложена

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-15 18:01:35
АОП номер: 02743-2018-0002статус: прекратена

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-31 17:58:27