ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02743-2018-0001статус: прекратена

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-03-16 13:13:00