ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в четири обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00Последна промяна: 2018-02-21 13:14:42
Статус: възложена

"Доставка на горивза нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в четири обособени позиции: 
1. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 
2. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в с. Средище на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 
3. Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано червено от типа 10ррм-Е5);
4. Доставка на дизелово гориво за МПС (0.001%S с 6% FAME);"

Индивидуален номер на процедурата: 0003385
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Средище
Прогнозна стойност: 64558.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200, 09132100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-16 14:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00
 • Проект на договор 1-2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00
 • Проект на договор 3-4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 17:00:00
 • Договор и приложения - ДМВ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 13:11:37
 • Договор и приложения - ИННС

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 13:11:37
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-07 13:13:59