ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в четири обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-16 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-06 15:00:00