ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Извършване на допълнителни СМР по ремонт на покрив на учебна сграда-работилници на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров" - Средище

Дата и час на публикуване: 2014-12-04 13:17:00Последна промяна: 2018-02-21 13:19:48
АОП номер: 02743-2014-0002 Статус: възложена

Извършване на допълнителни СМР по ремонт на покрив на учебна сграда-работилници на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров" - Средище

Индивидуален номер на процедурата: 0003386
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Средище
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи