ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Доставка на земеделска и транспортна техника по проект „Високи технологии – качествено професионално образование” за нуждите на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“- с. Средище, финансиран по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” – 2015 г.

Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00Последна промяна: 2018-02-21 12:58:11
АОП номер: 02743-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на земеделска и транспортна техника по проект „Високи технологии – качествено професионално образование” за нуждите на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“- с. Средище, финансиран по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” – 2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003384
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Средище
Прогнозна стойност: 78333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42418900, 16310000, 16331000, 16110000, 16520000, 16120000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-07 14:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00
 • Документация за участие в процеудрата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00
 • Заповед - комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-10-08 17:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-08 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-27 17:30:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-04 17:59:00
 • Договор и приложения - Агромашина

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 12:50:32
 • Договор и приложения - Раломекс

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 12:51:53
 • Гаранция за изпълнение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 17:00:59
 • Гаранция за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-10-05 12:54:28
 • Върнати гаранции

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-12-21 12:55:37
 • Информация за извършени плащания - Раломекс

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-07 12:57:05
 • Информация за извършени плащания - Агромашина

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-07 12:57:05