ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

Доставка на употребяван телескопичен товарач по проект „Високи технологии – качествено професионално образование” за нуждите на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“- с.Средище, финансиран по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” – 2015 г.

Дата и час на публикуване: 2015-12-03 12:30:33Последна промяна: 2018-02-21 12:35:49
АОП номер: 02743-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на употребяван телескопичен товарач по проект „Високи технологии – качествено професионално образование” за нуждите на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“- с.Средище, финансиран по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” – 2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003383
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Средище
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-03 12:30:33
 • Покана

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-12-03 12:30:33
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-11 15:33:33
 • Договор и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-11 17:59:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 12:35:34