ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02743-2016-0001статус: възложена

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-03-17 12:16:32
АОП номер: 02743-2015-0002статус: възложена

Доставка на употребяван телескопичен товарач по проект „Високи технологии – качествено професионално образование” за нуждите на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“-

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-12-03 12:30:33
АОП номер: 02743-2015-0001статус: възложена

Доставка на земеделска и транспортна техника по проект „Високи технологии – качествено професионално образование” за нуждите на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“- с.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-07 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:00:00
АОП номер: 02743-2014-0002статус: възложена

Извършване на допълнителни СМР по ремонт на покрив на учебна сграда-работилници на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров" - Средище

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-12-04 13:17:00