ПГМЕТ Христо Смирненски - град Кнежа

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки с публична покана

Доставка на специализирано оборудване за кабинет по електрически инсталации и машини по проект: "СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА БАЗА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ"

Дата на публикуване: 2014-09-26Разгледай