ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ДЕВЕТИ МАЙ ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

„Извършване на ремонтни дейности - за подмяна на хидроизолация на покрива на учебен корпус, разширение на учебен корпус, физкултурен салон, общежитие, козирка на централен вход и учебна работилница на ПГМЕТ "Девети май", гр. Червен бряг".

Дата и час на публикуване: 2018-12-04 10:43:25Последна промяна: 2018-12-04 10:40:25
Статус: възложена

Предмет на настоящата поръчка е "Извършване на ремонтни дейности - за подмяна на хидроизолация на учебен корпус, разширение на учебен корпус, физкултурен салон, общежитие, козирка на централин вход и учебна работилница на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг". Видовти строитлни работи за изпълнение на поръчкатна са описани в технческата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004425
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Червен бряг
Прогнозна стойност: 158912.50 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Веселинова Нанкова
Документи