Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Казанлък

Изпълнение на фасадна топлоизолация в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък

Дата и час на публикуване: 2017-12-04 12:06:13Последна промяна: 2017-12-04 13:23:48
ID номер: 9071077 Статус: затворена

Изпълнение на фасадна топлоизолация в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък

Индивидуален номер на процедурата: 0003182
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 122537.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-19 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антони Илиев
  • Телефон/и за контакт: 043164783
Документи