Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Казанлък

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9071077статус: затворена

Изпълнение на фасадна топлоизолация в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-19 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-04 12:06:13