Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Казанлък

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ гр.Казанлък за срок от 36 мес.

Дата и час на публикуване: 2015-01-27 15:00:00Последна промяна: 2016-10-20 09:03:16
АОП номер: 02490-2015-0001 Статус: прекратена

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ гр.Казанлък за срок от 36 мес.

Индивидуален номер на процедурата: 0001404
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи