Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Казанлък

Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ - Казанлък

Дата и час на публикуване: 2015-01-27 15:59:00Последна промяна: 2016-10-20 08:59:26
АОП номер: 02490-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ - Казанлък

Индивидуален номер на процедурата: 0001403
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-27 15:59:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-05 17:00:00