Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Казанлък
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02490-2015-0002статус: възложена

Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ - Казанлък

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-01-27 15:59:00
АОП номер: 02490-2015-0001статус: прекратена

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ гр.Казанлък за срок от 36 мес.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-01-27 15:00:00