ПГ по техника и строителство Василиевич Ломоносов Град Добрич

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки - ПГМТЕ М. В. Ломоносов - град Добрич

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-01-14 11:03:53