ПГ по техника и строителство Василиевич Ломоносов Град Добрич

Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов”, гр. Добрич 2021/2022г.

Дата и час на публикуване: 2021-08-26 14:04:23Последна промяна: 2021-08-26 14:01:51
ID номер: T158313 Статус: отворена

извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов”, гр. Добрич през учебната 2021/2022 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания.

 

1. Превозът  на ученици ще се извършва, както следва:

- всеки учебен ден на учениците през учебната 2021/2022г. в периода от сключване на договор с изпълнител до 30.06.2022г. – максимален брой учебни дни през годината 180 дни.

- превозът обхваща превозването на ученици от ПГ по ТС „М. В. Ломоносов” град Добрич, по следните маршрути и при следните условия:

 

1.1.  Маршрут №1 – Превоз на ученици  VІІІ - ХІІ клас: ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“  град Добрич – град Балчик - с. Соколово – с. Сенокос - с. Безводица – ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ град Добрич – 137.400  км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 42 ученици.

1.2. Маршрут №2 – Превоз на ученици  VІІІ - ХІІ клас: ПГ по ТС „М. В.  Ломоносов“ град Добрич – с. Бранище - с. Одърци - с. Стожер – ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ град Добрич – 118.800 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 36 ученици.

Индивидуален номер на процедурата: 0006932
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 69174.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-09-10 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Юлиана Дикова
  • Телефон/и за контакт: +359887959876