ПГ по техника и строителство Василиевич Ломоносов Град Добрич

Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГ по ТС "М. В. Ломоносов" гр. Добрич през учебната 2019/2020 година.

Дата и час на публикуване: 2019-10-17 10:14:56
ID номер: 9093534 Статус: затворена

Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич през учебната 2019/2020 година“

Индивидуален номер на процедурата: 0005589
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 33000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Юлиана Дикова Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 058/605315
Документи