ПГ по техника и строителство Василиевич Ломоносов Град Добрич

Избор на изпълнител за „Частична подмяна на дограма в сградата на ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“, гр. Добрич.

Дата и час на публикуване: 2019-08-12 09:10:48Последна промяна: 2019-08-12 09:10:42
ID номер: 9091270 Статус: затворена

Работите, предвидени за строителство включват:

 • Демонтажни работи, включващи демонтаж на врати и прозорци
 • Строително-монтажни работи, включващи:

- доставка и монтаж на PVC  дограма с двоен стъклопакет, с едно отваряемо ниско емисионно външно стъкло;

- доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, неотваряема, с ниско емисионно външно стъкло;

- доставка и монтаж на алуминиева за входните врати с прекъснат термостат и вътрешна топлоизолация;

- доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази с широчина 16 см;

- вътрешно и външно обръщане на дограма, вкл. шпакловка и латекс.

      3. Натоварване и извозване на строителни отпадъци, вкл. такса депониране.

Индивидуален номер на процедурата: 0005274
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 86760.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Юлиана Дикова Йорданова
 • Телефон/и за контакт: 058/605315
Документи
 • обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 09:12:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106715635
  Удостоверено време: 12.08.2019 09:12:19
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 06:12:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация за "Частична подмяна на дограма в сградата на Професионална гимназия по техника и строителство "М. В. Ломоносов" - град Добрич

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 09:12:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106715637
  Удостоверено време: 12.08.2019 09:12:23
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 06:12:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 09:12:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106715639
  Удостоверено време: 12.08.2019 09:12:27
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 06:12:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • методика за оценка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 09:12:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106715644
  Удостоверено време: 12.08.2019 09:12:30
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 06:12:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие нв процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 09:12:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106715647
  Удостоверено време: 12.08.2019 09:12:34
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 06:12:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 16:45:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107291479
  Удостоверено време: 22.08.2019 16:45:06
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 13:45:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 от 27 август 2019 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 12:15:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107654944
  Удостоверено време: 27.08.2019 12:15:50
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 09:15:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори