Професионална гимназия по икономика и туризъм Проф. д-р Асен Златаров

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация оборудване за видео наблюдение и сигнално известителна техника.

Дата и час на публикуване: 2017-12-12 13:26:05Последна промяна: 2017-12-12 13:25:04
Допълнителна информация по процедурата

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация оборудване за видео наблюдение и сигнално известителна техника.

 

 

Документи