Професионална гимназия по икономика и туризъм Проф. д-р Асен Златаров

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация оборудване за видео наблюдение и сигнално известителна техника.

Дата и час на публикуване: 2017-12-12 13:26:05