Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Технника - град Пловдив

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача - ПГХТТ Пловдив

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-24 08:14:58
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000048697331
Удостоверено време: 24.06.2016 08:14:58
Удостоверено време по UTC: 24.06.2016 05:14:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки в ПГХТТ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 11:44:35