Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Технника - град Пловдив

Доставка на природен газ за нуждите на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив за отоплителни сезони 2017 - 2021 г.

Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:23:35
АОП номер: 01229-2017-0001 Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка е снабдяване с природен газ за пароотоплителната централа на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив.

Индивидуален номер на процедурата: 0002023
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 136132.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Людмила Ганчева
 • Телефон/и за контакт: 032 955018
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:19:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067434480
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:19:24
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:19:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:35:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435100
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:35:12
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:35:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:36:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435161
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:36:29
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:36:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:37:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435182
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:37:05
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:37:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 4

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:37:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435205
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:37:52
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:37:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 5

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:38:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435226
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:38:33
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:38:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 6

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:39:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435250
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:39:11
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:39:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 7

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:40:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435302
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:40:27
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:40:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ 8

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:41:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067435334
  Удостоверено време: 23.02.2017 13:41:14
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 11:41:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Покана до кандидатите при процедура на договаряне с предварителна покана
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:11:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067866749
  Удостоверено време: 07.03.2017 09:11:47
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 07:11:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-28 12:39:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068699141
  Удостоверено време: 28.03.2017 12:39:25
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2017 09:39:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори