Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Технника - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01229-2017-0001статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив за отоплителни сезони 2017 - 2021 г.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:23:35