Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Технника - град Пловдив

Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-07-14 11:29:17Последна промяна: 2016-07-14 15:24:59
ID номер: 9043815 Статус: затворена

Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив, обособени в две позиции:Обособена позиция I: Подмяна на дървена дограма с ПВЦ дограма със съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма на 70 бр. прозорци в учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 - с прогнозна стойност до 46 667.00лв./ четиридесет и шест хиляди шестотин шестдесет и седем лева / без ДДС.Обособена позиция II: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща се в южния корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 - с прогнозна стойност до 44250.00лв. / четиридесет и четири хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0000332
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 90917.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Костадинка Георгиева Кирова
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-14 11:29:17
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-07-14 15:30:17
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-14 11:29:17
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-14 11:29:17
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-24 17:37:00
 • Договор 1

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-28 11:58:28
 • Договор 2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-28 11:58:28
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 12:01:43
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-21 14:46:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045471513
  Удостоверено време: 21.03.2016 14:46:25
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2016 12:46:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-21 14:46:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045471515
  Удостоверено време: 21.03.2016 14:46:30
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2016 12:46:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори