Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Технника - град Пловдив

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9043815статус: затворена

Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-14 11:29:17
ID номер: 9036789статус: приключена

„Архитектурно заснемане,техническа паспортизация и енергийна сертификация на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника -

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-28 11:13:44