ПГХ ХВТ Д. И. Менделеев - Варна

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ПГХ и ХВТ Д. Менделеев гр. Варна за отоплителен сезон 2017/2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-11-23 13:18:51Последна промяна: 2017-12-05 15:11:59
Статус: затворена

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ПГХ и ХВТ Д. Менделеев гр. Варна за отоплителен сезон 2017/2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003102
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 66800.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-30 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 13:40:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075732148
  Удостоверено време: 23.11.2017 13:40:55
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 11:40:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 13:40:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075732150
  Удостоверено време: 23.11.2017 13:40:58
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 11:40:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания към участниците

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 13:41:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075732155
  Удостоверено време: 23.11.2017 13:41:03
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 11:41:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 15:56:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076012605
  Удостоверено време: 05.12.2017 15:56:10
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 13:56:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори