ПГ по химични и хранително-вкусови технологии Д.И.Менделеев Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ПГХ и ХВТ Д. Менделеев гр. Варна за отоплителен сезон 2017/2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-23 13:18:51