ПГХ ХВТ Д. И. Менделеев - Варна

Доставка на гориво за отопление ПГХ и ХВТ “Д.И.Менделеев“ гр. Варна

Дата и час на публикуване: 2019-10-09 13:17:37
АОП номер: 04817-2019-0001 Статус: отворена

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ПГХ и ХВТ “Д.И.Менделеев“ гр. Варна по писмени заявки франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0005552
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи