ПГ по химични и хранително-вкусови технологии Д.И.Менделеев Варна

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 04817-2018-0001статус: отворена

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ПГХ и ХВТ “Д.И.Менделеев“ гр. Варна по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-10-31 14:48:17