ПГЕТ Захари Стоянов - град Харманли

Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Харманли до ПГЕТ"Захари Стоянов"гр.Харманли и обратно през учебната 2021/2022г.

Дата и час на публикуване: 2021-08-09 14:00:35
Статус: отворена

Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Харманли до ПГЕТ"Захари Стоянов"гр.Харманли и обратно през учебната 2021/2022

Индивидуален номер на процедурата: 0006910
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Харманли
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-08-20 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Соня Георгиева Илиева
  • Телефон/и за контакт: 0887417473